De Beemd

PRIVACYBELEID

Dorpshuis De Beemd is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Dorpshuis De Beemd
Beemdweg 9
2969 CD Oud-Alblas
Telefoon: 0184 635931
Email: info@debeemdoudalblas.nl

Marcel Hoornweg is de Functionaris Gegevensbescherming van Dorpshuis De Beemd en is te bereiken via info@debeemdoudalblas.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dorpshuis De Beemd verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dorpshuis De Beemd verwerkt jouw persoonsgegevens met als mogelijk doel:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Dorpshuis De Beemd verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Dorpshuis De Beemd neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Dorpshuis De Beemd) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dorpshuis De Beemd bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Dorpshuis De Beemd deelt jouw gegevens niet met derden, maar verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan (een) wettelijke verplichting(en).

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Dorpshuis De Beemd gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Dorpshuis De Beemd gebruikt zijn noodzakelijk voor de optimale werking van de website en jouw gebruiksgemak.
Je kunt zich afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens opvragen, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens op te vragen, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dorpshuis De Beemd. En je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, een door jou benoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, sturen naar info@debeemdoudalblas.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dorpshuis De Beemd neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@debeemdoudalblas.nl

Dorpshuis De Beemd logo remake
Scroll naar boven