Stichting Vrienden van De Beemd

Geschreven door Bestuur op .

Stichting Vrienden van De Beemd

 

De Stichting Vrienden van de Beemd is in maart 2017 opgericht en zet zich in voor de instandhouding van het dorpshuis in Oud-Alblas. Het dorpshuis heeft een belangrijke functie in het kader van sociale, culturele en sportactiviteiten in de kern Oud-Alblas. Het biedt accommodatie aan een groot aantal verenigingen, organisaties en buurtschappen. Daarnaast staat het open voor activiteiten van dienstverlenende instellingen, voorlichting- en informatiebijeenkomsten en cursussen en andere educatieve activiteiten gericht op de bevolking van Oud-Alblas.

 


 

 

 

Beleidsplan Stichting Vrienden van De Beemd

 

Algemeen

De Stichting Vrienden van De Beemd (hierna ‘de stichting’) is in maart 2017 opgericht bij notariële acte 226080.01/JVT/JG. Zij zet zich in, zoals vastgelegd in haar statuten, voor de instandhouding van het dorpshuis in Oud-Alblas, vanuit een doelstelling die ziet op het bevorderen van het welzijn van bewoners en het verbeteren van de leefbaarheid in Oud-Alblas.

 

Belang van het dorpshuis

Het dorpshuis heeft een belangrijke functie in het kader van sociale, culturele, sport-, vormende, maatschappelijke en ontspannende activiteiten in de kern Oud-Alblas. Het biedt accommodatie aan een groot aantal verenigingen, organisaties en buurtschappen. Daarnaast staat het open voor activiteiten van dienstverlenende en overheidsinstellingen, voorlichting- en informatiebijeenkomsten en cursussen en andere educatieve activiteiten gericht op de bevolking van Oud-Alblas.

 

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het beleidsplan van Stichting Multifunctionele Accommodatie Oud-Alblas, die het dorpshuis exploiteert, beschikbaar op www.trefpuntoudalblas.nl.

 

Activiteiten

De activiteiten van de stichting bestaan uit het werven van fondsen op velerlei wijzen: giften en legaten, periodieke donaties, sponsoring, etc.

 

ANBI status

Het bestuur is in contact met de Belastingdienst om een ANBI status te verkrijgen, waardoor giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar worden. Bovendien mogen vrijwilligers bij een ANBI afzien van hun vrijwilligersvergoeding en deze vervolgens bij de inkomstenbelasting als gift aftrekken.

 

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers woonachtig in Oud-Alblas en nauw betrokken bij het dorpshuis:

* De heer Ad van der Rhee - voorzitter

* De heer Marcel Heijkoop - secretaris

* De heer André van Es - penningmeester

 

Bezoldiging

Het bestuur ontvangt geen bezoldiging, maar uitsluitend een vergoeding voor noodzakelijke kosten ten behoeve van de stichting.

 

Publicaties

Voor publicaties van de stichting, zoals o.a. het beleidsplan en financiële verslaglegging, wordt verwezen naar http://www.debeemdoudalblas.nl/index.php/vrienden-van-de-beemd

 

Kamer van koophandel

Ingeschreven onder nummer 857358613.

Contactgegevens

Adres: Beemdweg 9
  2969 CD
  Oud-Alblas
Telefoonnummer: 0184 635 931
Emailadres: info@dorpshuisoudalblas.nl